facebook

TransStar Europa

Trans Star Europa to nowy unijny projekt z zakresu promocji tłumaczeń i literatury. Zainicjowany został w styczniu 2013 przez Uniwersytet w Tybindze i dziewięć innych europejskich instytucji. Jego celem jest podniesienie znaczenia mniejszych języków europejskich i mniej zintegrowanych kultur w ogólnej świadomości.

 

Przez trzy kolejne lata na uniwersytetach i w instytucjach kultury w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Chorwacji i na Ukrainie przeprowadzone będą szkolenia dla tłumaczy literackich, animatorów kultury, których celem jest stworzenie sieci instytucji kształcących transkulturowe kompetencje pojedynczych osób.

 

TransStar umożliwi studentom i młodym profesjonalistom z krajów biorących udział w projekcie dalsze kształcenia w dziedzinie tłumaczeń literackich oraz zarządzania kulturą. Program umożliwi stypendystom stworzenie ponadnarodowej sieci kontaktów – koniecznych do podjęcia przyszłych wspólnych działań.

 

Temat przewodni programu brzmi „Różne kultury, wspólna historia: w drodze do nowej Europy”. Podczas warsztatów i seminariów stypendyści przygotowywać będą tłumaczenia literackie oraz zdobywać kompetencje niezbędne do prowadzenia wielojęzycznych innowacyjnych projektów.

 

TransStar Europa to również seria otwartych wykładów i dyskusji, podczas których szeroka publiczność będzie miała okazję do zapoznania się z nowymi tendencjami w literaturach krajów biorących udział w projekcie. Efekty prac będą wykorzystane do badań w zakresie studiów transkulturowych i translatorskich.

 

Dzięki współpracy uniwersytetów i instytucji kultury w projekcie następuje wymiana naukowych, metodycznych oraz praktycznych kompetencji. TransStar zainspirowany jest poniekąd finansowanym przez Fundację Roberta Boscha od 2009 roku projektem „Textabdrücke – literarisches Übersetzen”. TransStar finansowany jest ze środków unijnego programu „Lifelong learning” oraz ze środków instytucji partnerskich biorących udział w projekcie.

 

Projektem kieruje Katedra Slawistyki Uniwersytetu w Tybindze, która pełni rolę instytucji koordynującej. Partnerami projektu są: Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Zagrzebiu, Uniwersytet w Lublanie, Uniwersytet Kijowski, Biuro Literackie we Freiburgu, Instytut Goethego w Kijowie, Collegium Bohemicum w Ustí nad Labem oraz Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie.

 

  • Spotkanie sieci TransStar Europa w Krakowie (16-18 stycznia 2014) 

 

 

Kontakt:

Małgorzata Różańska

gosia@villa.org.pl

Zobacz także