facebook

Tour de littérature

„Tour de littérature” to projekt, którego celem jest promocja czytelnictwa z wykorzystaniem nowoczesnych nośników i narzędzi komunikacyjnych oraz kreatywnego potencjału samych pisarzy. Założeniem projektu jest wsparcie promocyjne interesujących współczesnych zjawisk literackich na polskiej i zagranicznej scenie literackiej, a także zwrócenie uwagi polskiego czytelnika na twórczość pisarzy-­uchodźców, którzy z uwagi na sytuację polityczną nie mogą swobodnie tworzyć w swoim kraju. Do projektu zaproszeni zostaną stypendyści programów stypendialnych Stowarzyszenie Willa Decjusza. Na projekt składają się: produkcja filmowych etiud stworzonych wspólnie przez kuratora całego cyklu i pisarza zaproszonego do projektu. Drugim komponentem będzie wydanie publikacji ­ wywiadu z pisarzem-­uchodźcą – rezydentem programu ICORN. Trzecią składową projektu będą 4 otwarte dla publiczności spotkania z pisarzami w 2014 roku.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fundatorzy

 

 logo_mkidn

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

log_instytut_ksiazki                          log_narodowy_program

    

  

Partnerzy:

  

 

 malopolska_poziom

Partnerem Przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie

 

 

log_krakow_unesco                       log_reading_malopolska                        log_kbf

 

 

 

 

Zobacz także