facebook

Trójkąt Weimarski i Ukraina

Pojawiają się pytania o dalszą współpracę Francji, Niemiec i Polski w zjednoczonej Europie, o wsparcie dla Ukrainy, wschodniego sąsiada “Trójkąta Weimarskiego”, o stosunek do krajów Grupy Wyszehradzkiej, wreszcie o platformę wspólnych działań z innymi krajami UE w przyszłości. Uczestnicy tego długofalowego programu, obejmującego cykl seminariów i konferencji, obradują w tematycznych grupach roboczych. Stanowiska wypracowane przez grupy prezentowane są na forum wszystkich uczestników spotkania. Efektem projektu są publikacje pokonferencyjne oraz konkretne porozumienia dotyczące współpracy instytucji i organizacji biorących w nim udział.

W konferencjach wzięli udział między innymi ministrowie ds. integracji europejskiej Polski Danuta Huebner oraz Ukrainy Oleksandr Chalyi, były minister spraw zagranicznych Ukrainy Borys Tarasyuk, były prezydent Rumuni Emil Constantinescu, ambasador RP w Kijowie Marek Ziółkowski oraz przedstawiciele UE i Rady Europy, licznych przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z Niemiec, Francji, Polski, Ukrainy i Rumunii, Słowacji.

Koordynacja: Frédéric Plasson, Jadwiga Figiel
Fundatorzy:

 

See also