facebook

Szkoła Praw Człowieka i Wielokulturowości

Międzynarodowa Szkoła Praw Człowieka i Wielokulturowości jest głównym wydarzeniem rocznego programu edukacyjnego Nasza Europa, jednego z najwaęniejszych polskich programów w obszarze praw człowieka, którego inicjatorem i realizatorem jest Stowarzyszenie Willa Decjusza. Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat roli tolerancji i praw człowieka w kontekście bieżącej sytuacji społecznej w Polsce (problemy obecnych mniejszości) oraz przyszłej (w związku ze spodziewanym napływem fali imigracji zarobkowej do Polski). Zapraszamy na uroczystość otwarcia Szkoły, środa 30 kwietnia br. godz.16.00.

 

W zajęciach Szkoły udział wezmą gimnazjaliści z Małopolski i Podkarpacia, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych (Słowacy, Romowie, Ukraińcy, Łemkowie) oraz polonijna młodzież ze Słowacji i Norwegii. Program Szkoły obejmuje organizację warsztatów, debat i dyskusji związanych z prawami człowieka i koniecznością ich przestrzegania oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem wielokulturowego społeczeństwa. W ramach Szkoły odbędzie się również dyskusja na temat zawartości specjalnego, młodzieżowego serwisu www służącego wzajemnemu poznawaniu się młodzieży z różnych kręgów kulturowych i etnicznych oraz koordynacji wysiłków na rzecz przestrzegania praw człowieka.

 

Ten nowatorski w skali całej Polski projekt ma służyć zarówno promocji kultur, jak i budowaniu szeroko rozumianej współpracy opartej na szacunku dla drugiego człowieka.

 

Wizyta w Radiu Kraków – reporterska wprawka

 

Uczestnicy:

 

Gimnazjum w Maruszynie (Mniejszość Romska)

Gimnazjum nr 1 Krempachach (Mniejszość Słowacka)

Gimnazjum w Uściu Gorlickim (Mniejszość Łemkowska i Mniejszość Ukraińska)

Gimnazjum w Gorlicach (Mniejszość Łemkowska i Mniejszość Ukraińska)

Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej

Gimnazjaliści ze Słowacji

Gimnazjaliści z Norwegi

Laureat II miejsca konkursu literackiego “(Nie)zwykła przyjaźń”

PROGRAM

 

30 kwietnia 2008 – środa

Każdy inny, a jednak podobni

 

16.00 – 16.15

Uroczyste otwarcie Szkoły

Powitanie: Aleksander Koj – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Willa Decjusza

Elżbieta Mirga – Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Józef Wojas – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Limanowej

 

16.15 – 18.30

Każdy inny, a jednak podobni – warsztaty integracyjne +

tworzenie plakatów grup; (wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie)

prowadzenie:

Malina Baranowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Elżbieta Kielak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Marta Siciarek – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

19.30 – 20.15

Mapy kultury – prezentacja plakatów przygotowanych podczas warsztatów;

(wszyscy uczestnicy + opiekunowie)

prowadzenie:

Malina Baranowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Elżbieta Kielak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Marta Siciarek – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

1 maja 2008 – czwartek

Wielokulturowość i etniczność

 

9.00 – 11.15

Bogactwo różnorodności – warsztaty cz.1 – praca w trzech grupach

gr I – Malina Baranowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

gr II – Elżbieta Kielak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

gr III – Marta Siciarek – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

11.30 – 14.00

Tożsamość dwukulturowa – warsztaty cz.2 – praca w trzech grupach

gr I – Malina Baranowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

gr II – Elżbieta Kielak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

gr III – Marta Siciarek – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

15.00 – 18.00

Szlakiem Legend Krakowskich – wycieczka na Kopiec Kościuszki

 

18.00

Spotkanie z kulturą kurdyjską – Dwór w Tomaszowicach

 

2 maja – piątek

Przenikanie kultur

 

9.00- 13.00

Droga Królewska

Zwiedzanie Krakowa: Wawel, Rynek Główny, Colegium Maius,

Brama, Floriańska, Barbakan

 

16.00 – 18.00

wizyta w Radiu Kraków – prowadzenie redaktor Tomasz Müller

 

18.30 – 20.00

integracja.com.pl – zajęcia w podgrupach – opracowywanie propozycji zawartości

stron www portalu dla młodzieży poświęconego problematyce przestrzegania praw człowieka oraz dialogu międzykulturowego

prowadzenie:

Dorota Żaba – Międzywydziałowy Instytut Bioetyki PAT w Krakowie

Łukasz Łuszczyński – informatyk

 

3 maja 2008 – sobota

Wokół Praw Człowieka

 

9.00 – 12.00

Wokół Praw Człowieka – symulacja – gry w plenerze

(wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie)

gr I – Malina Baranowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

gr II – Elżbieta Kielak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

gr III – Marta Siciarek – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

12.15 – 14.00

FREE2CHOOSE. Granice Wolności – film i dyskusja

(wszyscy uczestnicy oraz trenerki)

 

15.00 – 17.00

Prezentacja założeń portalu internetowego dla młodzieży

prowadzenie:

Dorota Żaba – Międzywydziałowy Instytut Bioetyki PAT w Krakowie

Łukasz Łuszczyński – informatyk

 

17.00 – 17.30

Zakończenie i wręczenie dyplomów

17.30 – 18.30

Bachtale ciawe (Szczęśliwe dzieci) – występ zespołu romskiego

 

4 maja – niedziela

Wyjazd uczestników

 

8.00 -8.30

Wyjazd uczestników

 

NASZA EUROPA – projekt edukacyjny na rzecz promocji praw człowieka i tolerancji w Polsce >>>

listopad 2007 – październik 2008

 

Partnerzy:

 

British Council Biuro w Krakowie

Instytut Europeistyki UJ

Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK,

Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla

Association for International Affairs

Center for the Research of Ethnicity and Culture

Centre for Development and the Environment at University of Oslo.

 

Honorowy patronat

 

Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego

Józef Rostworowski, Małopolski Kuratora Oświaty

 

See also