facebook

ondolencje

W imieniu Stowarzyszenia Willa Decjusza pragnę przekazać na ręce Pana Konsula wyrazy głębokiego
współczucia w związku z tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w miniony piątek w stolicy
Francji.

Wiadomość o serii zamachów terrorystycznych przeprowadzonych w Paryżu, która głęboko poruszyła
społeczność międzynarodową, a przede wszystkim obywateli Francji przyjęliśmy z olbrzymim
smutkiem i bólem. Chcielibyśmy wyrazić naszą wielką solidarność z całym Francuskim Narodem
pogrążonym w żałobie i cierpieniu oraz wszystkimi osobami, które odniosły rany w wyniku
zamachów, a także z rodzinami, które straciły swoich bliskich.

Deklarujemy naszą gotowość do niesienia pomocy i wsparcia działań, jakie podejmowane są przez
francuskie Władze.

Proszę o przyjęcie wyrazów głębokiego szacunku,

dr Danuta Glondys
Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza

See also