facebook

Festiwal Wielokulturowy – Nowi Krakowianie

Festiwal Nowi Krakowianie to inicjatywa, który łączy ludzi różnych narodowości, kultur i religii, zachęcając ich do wspólnego spędzenia czasu w atmosferze tolerancji i kooperacji, poza koncepcją granic i pomimo dystansu społecznego. Kraków, dzięki swoim walorom historycznym i kulturowym stanowi jeden z najważniejszych ośrodków turystyki zagranicznej jaki i krajowej. Jednocześnie pełni rolę ośrodka akademickiego, edukując każdego roku rzesze studentów przybywających z za granicy, dla których na czas studiów nasze miasto staje się nowym miejscem zamieszkania (nowym domem). Jest to także miejsce wybierane do pracy przez wielu obcokrajowców.

 

Ograniczenia spowodowane wirusem Covid-19, wymusiły na nas zmianę naszego dotychczasowego funkcjonowania. Spotkania twarzą w twarz zostały zastąpione rozmowami online. Spontaniczne wyjścia do restauracji, na kawę czy do teatru, ograniczyły się do czterech kątów naszych mieszkań. Poznawanie nowych ludzi, ich historii i doświadczeń z dnia na dzień stało się czymś trudnym, wręcz nieosiągalnym. Dzisiaj, idea wspólnego spotkania nabiera nowego znaczenia i staje się wręcz potrzebą.

 

Wychodząc naprzeciw wszystkim koniecznościom Stowarzyszenie Willa Decjusza pragnie, przy zachowaniu wszystkich procedur i higieny, zorganizować Festiwal Wielokulturowy – Nowi Krakowianie, który odbędzie się w dniach od 26 listopada do 3 grudnia 2020 roku. Festiwal w czasie 10 dni zaproponuje Krakowianom wydarzenia i inicjatywy w formie hybrydowej, a do współpracy zaproszone zostaną organizacje działające na rzecz cudzoziemców, Kultury, instytucje miejskie, krakowskie restauracje oraz społeczność lokalna. Wszystkie aktywności będą dostosowywane do panujących obostrzeń.

 

Celem naszego Festiwalu będzie dołożenie kolejnej cegiełki do budowanego od dawna pozytywnego wizerunku obcokrajowców mieszkających w Krakowie oraz integracji społeczności niepolskojęzycznej z rdzennymi mieszkańcami. Obcokrajowcy i ich kultury mają wieloaspektowy wpływ na nasze życie. To ważne, by pamiętać, że inne Kultury wzbogacają naszą codzienność i czynią ją radośniejszą. To także szansa by pokazać osobom, które przez sytuację spowodowaną wirusem Covid-19 zostały zmuszone do wyjazdu, że Polska pozostaje krajem otwartym na ich obecność.       

                    

W programie Festiwalu znajdą się wydarzenia i aktywności, którym przyświecać będzie hasło „w solidarności siła”. Za sprawą warsztatów malarskich organizowanych online, wspólnie w naszych domach namalujemy obrazy, które później stworzą wirtualną galerię solidarności. Dla uczestników przygotowane zostaną gotowe pakiety materiałów, które będą mogli odebrać wraz z dostępem do warsztatów online. Na czas Festiwalu w Krakowie zawisną wielojęzyczne plakaty, których celem będzie wywołanie uśmiechu na twarzy odbiorców i podkreślenie idei wspólnoty. Wśród wydarzeń odnajdziemy również spacery wielokulturowe z przewodnikiem prowadzone w kilku językach, m.in. polskim, angielskim czy też ukraińskim. Zwracając uwagę na aspekt ekologiczny miasta, pośród wydarzeń Festiwalu odnajdziemy akcję: „załóżmy wirtualny ogród” w ramach której uczestnikom Festiwalu podarowane zostaną cebulki roślin pochodzących z różnych krajów, które będą mogli zasadzić w swoich domach. Odbiorcy zostaną poproszeni o zrobienie zdjęcia zasadzonej rośliny. Chętne do współpracy szkoły językowe i lektorów zaprosimy do wyzwania „tongue twisters” (łamańce językowe) – w myśl zasady, że najlepiej uczy się poprzez śmiech i zabawę. Podczas trwania Festiwalu nie możemy zapomnieć o krakowskich restauratorach pochodzących z poza Polski, którzy ostatnimi czasy napotkali wiele trudności. Promując zwyczaje i tradycje kulinarne obcokrajowców zaprosimy do współpracy krakowskie restauracje, w których zamówione zostaną posiłki i produkty przeznaczone dla uczestników Festiwalu. W ciągu 14 dni nie może zabraknąć miejsca na spotkania i rozmowy. Spotkania z obcokrajowcami zbudują wśród mieszkańców Krakowa poczucie solidarności oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości. Rozmowy, jak żadne inne wydarzenie dają możliwość szlifowania języka, wpływają na nowe umiejętności komunikacyjne i przełamywanie bariery kulturowej. Dla uczestników Festiwalu przygotowane zostały również warsztaty pozwalające na zdobycie nowych umiejętności, m.in. warsztaty haftu, czy też warsztaty wycinanek ukraińskich.

 

Działając w myśl zasady, iż razem możemy więcej, do współpracy zapraszamy wszystkie chętne organizacje działające na rzecz cudzoziemców, instytucje miejskie, instytucje kultury, krakowskich restauratorów oraz społeczność lokalną. Jesteśmy przekonani, że „miejsca wystarczy dla wszystkich”. Spotkajmy się!

 

Propozycje współpracy prosimy zgłaszać na adres mailowy:

 

Zobacz film Festiwal Wielokulturowy 2019: https://fr-fr.facebook.com/WillaDecjusza/videos/3467665066640442/

 

 

 

Zobacz także